Produkternes livscyklus

afbalancerede valg 

Indblik og overblik, det er starten på lukningen af materialekredsløbet. Materialevalget, transportmåde, forarbejdningen – det hele hænger sammen. Med livscyklusanalyser (LCA) har vi fået indblik i produkter og processer. På dette grundlag kan Modiform træffe velovervejede valg, som bidrager til mere bæredygtige produkter og processer. Idet vi kigger på helheden, kan vi være sikre på, at vi virkelig gør en indsats for at lukke materialekredsløbet.

New catalogue: innovative presentation and innovative products