Post-consumer genbrugsmaterialer

bevarelse af råstoffer 

Sammen med vores partnere i produktkæden fremstiller vi potter af 100 % genvundet polypropylen (PP). Disse potter er certificerede med henblik på genbrug og er dermed fuldstændigt genanvendelige. De PP-potter, som forbrugerne bortskaffer med plastaffaldet, omdanner Modiform til folie, som vi derefter bruger til at fremstille nye genvundne potter.

Et lukket materialekredsløb, hvor råstofferne bevares, og der ikke anvendes ny plast. Potterne af post-consumer genbrugsmaterialer, der er fremstillet af plastaffald, bidrager dermed også til at lukke materialekredsløbet.

New catalogue: innovative presentation and innovative products