Agenda

 • 26 mei - 03 juniHorticultural Trades Association

  Horticultural Trades Association, UK, 26 May- 3 June 

 • 12 juni - 14 juniGreenTech

  GreenTech, Amsterdam 12-14 juni 2018

 • 19 juni - 21 juniSalon du Vegetal

  Salon du Vegetal, France, 19-21 juni 2018

 • 27 juni - 29 juniÖGA

  ÖGA Zwitserland 27-29 juni 2018 

 • 28 juniHorticulture Week Business Awards

  Horticulture Week Business Awards, Uk, 28 juni 

 • 14 juli - 17 juliCultivate USA

  Cultivate USA, Ohio 14-17 juli 2018