Samen het gebruik van plastic verminderen

Hoe kunnen we in de keten het gebruik van plastic verminderen? Over deze vraag gaan we met onze ketenpartners in gesprek. Met groothandelaren, kwekers, tuinders, veilingen… alleen door met iedere schakel in het proces te kijken naar de keuzes die we maken, kunnen we ons doel bereiken: het gebruik van plastic reduceren. Minder plastic levert een fundamentele bijdrage aan het sluiten van de materialenkringloop.