Modiform onderzoekt Europese kunststof recyclestromen

Publicatiedatum: 22-07-2021

Duurzaam kiezen begint bij kennis over afvalstromen 

Elk Europees land heeft de inzameling van kunststof bij consumenten en bedrijven op een eigen manier ingeregeld. Modiform heeft uitgebreid onderzocht hoe kunststof wordt gerecycled in diverse Europese landen. Deze kennis helpt klanten en partners bij het maken van verantwoorde keuzes. Modiform heeft met ‘Horizon2025’ de ambitie neergelegd om de hele keten in de branche duurzaam te veranderen en wil o.a. maximale recycling bewerkstelligen. En dit begint met het maken van de juiste keuze aan de hand van de juiste kennis!

Consumentenafval

Er bestaan twee soorten recycling; post consumenten -en post industriële recycling. Potten en packs worden door consumenten bij het huishoudelijk afval weggegooid. Het is belangrijk  dat kwekers weten welke kunststof gerecycled wordt in het land van afname en gebruik. Sowieso wordt in geen enkel land uit het consumentenafval kunststof gerecycled dat carbon black bevat. Voor elke pot en pack geldt dus dat ‘carbon black-vrij’ het uitgangspunt is.

Infographic

De uitkomsten van het onderzoek ten aanzien van de producten die bij het consumentenafval eindigen, zijn verwerkt in een infographic. Deze kan door kwekers en retailers gebruikt worden als leidraad voor het maken van duurzame keuzes. Het geeft voor diverse Europese landen aan of een product wel of niet gerecycled dan wel gedetecteerd kan worden. Daarnaast biedt de infographic alternatieven voor duurzamere oplossingen. U kunt de infographic hier downloaden.

Industriële verwerking

Andere producten die in de tuinbouw gebruikt worden zoals kweek- en transporttrays zijn ook recyclebaar, maar worden in het post industriële circuit verwerkt. Het Leusdense bedrijf wil de materialenkringloop sluiten door o.a. retourstromen vanuit de retail op te zetten. De  polystyreen (PS) producten die op deze wijze terugkomen worden in huis bij Modiform gerecycled.

Hoeveelheid en diversiteit regels

Vanuit de Europese wetgeving wordt geëist dat verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar moeten zijn en het doel is om in 2030 55% van alle kunststoffen te recyclen. Jan van Brummelen (Director Production Modiform): “Wij merken elke dag weer dat de hoeveelheid en diversiteit aan eisen en wet- en regelgeving voor producten in Europa voor onduidelijkheden zorgt. Zo geldt in Groot-Brittannië bijvoorbeeld vanaf april 2022 dat kunststofverpakkingen minstens 30% recyclaat moeten bevatten, anders moet een plastic tax van £200 per ton worden betaald. En Zweden zet in op het ontwikkelen van sorteersystemen die ook zwarte kunststoffen met carbon black kunnen recyclen. Wij zijn ervan overtuigd dat het maken van de juiste keuzes nu, voordeel oplevert in de toekomst. Voor milieu en bedrijf!’

Europese wetgeving en doelstellingen

Er zijn diverse instituten die erkende certificaten leveren voor recycling in Europa. Modiform hanteert het Cyclos-HTP certificaat omdat dit internationale, onafhankelijke instituut de hoogste standaard binnen recycling hanteert voor kunststof verpakkingen die bij het huishoudelijk afval terecht komen. Dit certificaat geeft een onmiskenbare duidelijkheid over de recyclebaarheid van een product.  

Closed Loop Commitment

Modiforms duurzame speerpunten komen samen in de Closed Loop Commitment. De materialenkringloop kan en moet gesloten worden. Met het inzetten van het juiste materiaal en productietechnieken wordt de druk van producten op het milieu verlaagd. De Closed Loop Commitment bestaat uit vele bouwstenen: van kennisdelen tot het maken van gerecyclede én recyclebare producten van kunststof en alternatieve materialen zoals gerecycled karton  voor de ecoExport-producten. Daarbij richt Modiform zich op de diverse schakels in de keten en is altijd op zoek naar samenwerking tussen de diverse partijen. Van veredelaar en kweker tot handelaar en retailer. Modiform ondersteunt, faciliteert en ontwikkelt eenvoudige tot complexe oplossingen voor verpakkingsvraagstukken en voegt zo waarde toe voor de klant. Duurzaam denken en doen zit in de genen van dit familiebedrijf. Modiform haalt materialen op uit de maatschappij en upcyclet deze tot hoogwaardige en onderscheidende producten en vernieuwende concepten.Overige berichten

Trendkleuren 2024
Innovatieve producten, vertrouwde kwaliteit en duurzaamheid
Partnership Modiform and IBN
Modiform lanceert the next generation trays: Pristine