Closed Loop Commitment

RAZEM DOKŁADAMY STARAŃ, ABY ZAMKNĄĆ OBIEG SUROWCÓW

Plastik zaczął odgrywać kluczową rolę w naszym życiu codziennym. Nie możemy jednak ignorować jego wpływu na środowisko. Firma Modiform poczuwa się do odpowiedzialności – zrównoważony rozwój jest dla nas priorytetem od 1980 roku. Gromadzimy niepotrzebne społeczeństwu materiały i tworzymy wartość dodaną, wytwarzając z nich innowacyjne produkty o wysokiej jakości. Każdego dnia wspólnie z naszymi klientami i partnerami w łańcuchu dostaw tworzymy nową przyszłość dla materiałów z recyklingu.

Celem naszego zobowiązania do utrzymywania obiegu zamkniętego (Closed Loop Commitment) jest maksymalne wykorzystanie materiałów. Aby osiągnąć zamknięty obieg materiałów, koncentrujemy się na optymalnym projektowaniu, odpowiednim składzie produktów, redukcji zużycia, recyklingu i ponownym wykorzystaniu istniejących produktów. W ten sposób zapobiegamy niepotrzebnym stratom i zmniejszamy wpływ naszych produktów na środowisko.

zobacz projekty

 

Check out our highlights in 3D and augmented reality!