Ponowne wykorzystanie materiałów produkcyjnych

ograniczenie ilości nowych tworzyw sztucznych

Tam, gdzie to możliwe, Modiform dąży do ponownego wykorzystania materiałów produkcyjnych. Oszczędzamy nasze surowce za sprawą wewnętrznego recyklingu, ponownego wykorzystania i wyboru materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W ciągu ostatnich 30 lat udało nam się drastycznie zmniejszyć straty powstałe przy rozruchu produkcji folii. Każdego roku rozdrabniamy i ponownie wykorzystujemy 750 000 kilogramów materiału początkowego.

Traktujemy nasz materiał ekonomicznie, również po wyprodukowaniu folii. Wszystkie ścinki są ponownie rozdrabniane i włączane do naszego procesu produkcji. W ten sposób każdego roku przetwarzamy 2 600 000 kilogramów odpadów powstałych podczas cięcia. To ponad 100 ciężarówek!

Ostatecznie nie marnujemy nawet „zanieczyszczonych” tworzyw sztucznych z recyklingu, które są oddzielane przez sita. Nie spalamy ani nie wyrzucamy tych 100 000 kilogramów rocznie, ale przekazujemy je do czyszczenia naszym partnerom, aby móc z nich wytworzyć inne produkty. Wielokrotne wykorzystywanie materiałów produkcyjnych nadających się do recyklingu, pozwala na oszczędzenie wielu kilogramów nowego materiału i tym samym przyczynia się do zamknięcia obiegu.