Studium przypadku: Technivorm

Wyzwanie
Koszty pakowania są wysokie, a ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia produktu w czasie transportu.

Sytuacja
Technivorm składa ekspresy do kawy Moccamaster. W ramach tego procesu poszczególne części urządzeń są najczęściej dostarczane do firmy w papierowych i kartonowych opakowaniach.

Rozwiązanie
Modiform oferuje transport warstwowy, w którym poszczególne części są układane w preformowaną warstwę. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że części pozostają stabilne w czasie transportu i nie stykają się ze sobą, dzięki czemu można uniknąć uszkodzeń w transporcie. Kolejne warstwy są układane na paletach, co optymalizuje wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Co zadecydowało:
Propozycja firmy Modiform była zupełnie inna niż stosowany dotąd system. Kreatywne podejście do zagadnień technicznych zaowocowało praktycznym rozwiązaniem.
Propozycja firmy Modiform całkowicie zmieniła postrzeganie transportu i logistyki przez Technivorm. Obecnie Modiform analizuje pozostałe procesy w tej firmie.

Check out our highlights in 3D and augmented reality!