O firmie Modiform

Modiform oferuje rozwiązania obejmujące systemy na potrzeby upraw, transportu i pakowania wykorzystywane w sektorze ogrodniczym w oparciu o surowce pochodzące z recyklingu.

Na całym świecie oferujemy ponad 10 000 unikalnych artykułów. Odbieramy niepotrzebne społeczeństwu materiały, a następnie wytwarzamy z nich przemyślane i zrównoważone produkty o wysokiej jakości. Zawsze wolimy patrzeć w przyszłość niż wstecz, co nie zmienia faktu, że jesteśmy dumni z naszej historii. Firmę Modiform założył w 1980 roku nieżyjący już Jan van Heugten senior. Na początku produkowała ona opakowania na potrzeby piekarni (i cukierni). Niedługo później zdecydowaliśmy się skoncentrować na tacach wykorzystywanych w ogrodnictwie, stając się globalnym graczem, który oferuje różne systemy na potrzeby sektora ogrodniczego. Już 40 lat temu firma Modiform była aktywnie zaangażowana w odpowiedzialne i zrównoważone prowadzenie działalności i do dziś wciąż podejmujemy nowe kroki w kierunku czystszego świata.

Chętnie pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu optymalnej zyskowności – na każdym obszarze. Od rozwoju produktów, przez doradztwo w zakresie promocji, po recykling doniczek i tac. Firma Modiform rozwija się wraz ze swoimi klientami i zawsze koncentruje się na byciu niezawodnym i elastycznym partnerem. Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i możliwościami technicznymi, które pozwalają zawsze znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Fakt, że mamy wszystko pod jednym dachem – od produkcji folii i produktów po magazynowanie, dystrybucję i recykling – sprawia, że wszystkie procesy są zorganizowane w optymalny sposób.

odpowiedzialność biznesu. innowacyjność i otwartość. współpraca.

Modiform jest i będzie firmą rodzinną. Zrównoważony rozwój, ciągłość działalności oraz nasze ambicje są najważniejsze. Istniejemy dzięki naszym klientom, a nasi pracownicy zapewniają codzienne funkcjonowanie firmy. DNA firmy zawiera receptę na sukces – nie tylko nasz, ale i naszych klientów. Właśnie dlatego mamy odwagę i jesteśmy w stanie realizować wielkie ambicje. Widzimy wyraźny punkt na horyzoncie: poprzez tworzenie różnych możliwości w naszym ekosystemie do 2025 roku chcemy wycofać wszelkie nowe tworzywa sztuczne! W 2025 roku będziemy też działać neutralnie pod względem emisji CO2! Do tego w 2025 roku odzyskamy 120% wolumenu naszych produktów ze środowiska naturalnego!

Odpowiedzialność biznesu
Wychodzimy z inicjatywą i działamy. Wynika to z naszej odpowiedzialności. Wobec ludzi, zwierząt i środowiska. Koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa. Rynek. Nasz klient. Nasi pracownicy.

Innowacyjność i otwartość
Myślimy szeroko i reagujemy na nowe wydarzenia. Jesteśmy optymistami. Dostrzegamy szanse. Nadajemy ton. I ciągle się doskonalimy.

Współpraca
Jesteśmy jednym zespołem. Działamy na rzecz wspólnego celu. Jesteśmy transparentni. Wobec Ciebie. Wobec siebie. Dla siebie.