Horizon2025

Ambicje Modiform wykraczają poza własne cele firmy i obejmują cały sektor ogrodniczy. Dzięki Horizon2025 tworzymy możliwości wycofania z użycia nowych tworzyw sztucznych do roku 2025, wraz z ekosystemem naszych klientów i partnerów. Dotyczy to zarówno naszej działalności produkcyjnej, jak i biznesowej, ale także całego łańcucha. Chcemy, aby ogrodnictwo było pierwszym sektorem przemysłu całkowicie wolnym od paliw kopalnych. Firma Modiform przejmuje inicjatywę, aby w zrównoważony sposób zmieniać tę branżę wraz z przedstawicielami całego łańcucha!

Chcemy zapewniać wartość dodaną dla wszystkich klientów i partnerów w łańcuchu oraz stymulować biznes. Brak zrównoważonego rozwoju oznacza, że​na dłuższą metę przegramy tę bitwę. Nicnierobienie nie wchodzi w grę! Firma Modiform tworzy zrównoważone możliwości i przekształca je w lepsze rozwiązania dla wszystkich. Firma Modiform zobowiązała się do korzystania w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, do aktywnego poszukiwania materiałów alternatywnych oraz do pomocy w opracowywaniu zastępczych zrównoważonych (bio)polimerów. W 2025 roku mamy zamiar realizować produkcję i dystrybucję neutralnie pod względem emisji CO2. Oprócz tego odzyskamy ze środowiska naturalnego co najmniej 120% wolumenu naszych produktów do recyklingu. Razem idziemy po lepsze!

AMBICJE

Wierzymy, że możemy zrealizować te ambicje poprzez aktywne poszukiwanie współpracy z partnerami sieciowymi i branżą. Będziemy pracować wspólnie i z otwartością. Tworzymy wartość dodaną. Wspólnie z klientami i partnerami tworzymy zrównoważone możliwości i przekształcamy je w lepsze rozwiązania dla wszystkich. Aby łańcuch sektora ogrodniczego był odpowiednio przygotowany na przyszłość, zabieramy głos i wzywamy wszystkich, aby naprawdę wspólnie zmieniali tę branżę!

Najpóźniej do 2025 roku Modiform będzie firmą, która zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby osiągnąć te ambitne cele. W 2025 roku:

  • Będziemy w 100% wolni od tworzyw sztucznych
  • Będziemy działać neutralnie pod względem emisji CO2
  • Odzyskamy 120% wolumenu naszych produktów ze środowiska naturalnego