Genbrug af produktionsmaterialer: mindre ny plast

Når det er muligt sørger Modiform for at genbruge produktionsmaterialerne. Ved intern genvinding, ved genbrug og ved at vælge genanvendelige materialer bevarer vi vores råstoffer. I de seneste 30 år har vi reduceret affaldsmængden i forbindelse med fremstilling af folie betydeligt. Vi formaler og genbruger 750.000 kg materiale om året.

Og vi sparer også på materialerne efter fremstillingen af folien. Alle rester formales igen og indgår derefter igen i vores produktionsproces. På den måde forarbejder vi 2.600.000 kg rester om året. Det svarer til godt 100 lastbiler!

Og den ”forurenede” genbrugsplast, som frasorteres, går heller ikke tabt. Den årlige mængde på 100.000 kg heraf bliver ikke forbrændt eller smidt væk, den bliver renset af vores partnere for derefter at blive brugt til fremstilling af andre produkter. Gentagen genbrug af genanvendelige produktionsmaterialer sparer mange kilo nye materialer, hvilket bidrager til lukningen af materialekredsløbet.