Horizon2025

Modiform heeft een ambitie die verder gaat dan de eigen bedrijfsdoelen, het omvat de hele tuinbouwbranche. Met Horizon2025 creëren we kansen om -samen met het ecosysteem van klanten en partners – voor 2025 nieuw plastic te verbannen. Uit onze productie en bedrijfsvoering, maar ook uit de keten. We willen dat de tuinbouw de eerste industrie is die volledig fossielvrij is. Modiform neemt de leiding om samen met de hele keten de branche duurzaam te veranderen!

Voor alle klanten en partners in de keten gaan wij meerwaarde creëren en de business verhogen. Nu niet verduurzamen, betekent dat we op langere termijn de slag verliezen. Niets doen is geen optie! Modiform creëert duurzame kansen en zet deze om in betere oplossingen voor iedereen. Modiform heeft zichzelf opgelegd om 100% gerecyclede materialen te gebruiken, actief op zoek te gaan naar alternatieve materialen en vervangende duurzame (bio)polymeren mee te ontwikkelen. We richten ons op een CO2 neutrale organisatie op scope 1 en 2 in 2030. Daarnaast gaan we minimaal 120% van ons productvolume terughalen uit de wereld om te recyclen.

AMBITIE

Wij geloven dat wij deze ambitie waar kunnen maken door nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en de branche actief op te zoeken. We gaan samen en open-minded aan het werk. We voegen waarde toe. Met klanten en partners creëren we duurzame kansen en zetten deze om naar betere oplossingen voor iedereen. Om de tuinbouwketen toekomstbestendig te maken nemen wij stelling en roepen we iedereen op om samen de branche echt te veranderen!