Duurzaam denken en doen

'We maken onderdeel uit van de maatschappij en doen graag iets terug. Modiform zoekt voortdurend actief hoe we duurzaamheid verder kunnen vormgeven'  We zijn een partner in upcycling: we halen materiaal uit de maatschappij op en voegen daar extra waarde aan toe door er slimme, hoogwaardige en toonaangevende kwaliteitsproducten van te maken.

Wij upcyclen grondstoffen tot hoogwaardige onderscheidende concepten en producten; kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver daarbuiten.

We werken voortdurend aan vermindering van water- en energieverbruik en het terugdringen van CO2-uitstoot van de productielocaties en -processen. Samen met onze ketenpartners creëren we zo duurzamere producten met een duidelijke toegevoegde waarde. Voor de wereld van morgen.

Modiform is één van de Founding Fathers van Benefits of Nature (BON). BON beoogt de milieubelasting van de verschillende schakels in de keten inzichtelijk te maken, waardoor een complete CO2 voetafdruk van een product ontstaat zoals dat uiteindelijk bij de consument terug zou komen. Zodra een onderdeel in de keten zijn milieuprestaties verbetert, wordt dat direct inzichtelijk voor het eindproduct.