Bakkeindsamlingssystem til intern genvinding

Vi opretter bakkeindsamlingssystemer sammen med detailhandlere og gartnerier, både på nationalt og internationalt plan. I Danmark bliver alle brugte bakker eksempelvis indsamlet ét enkelt sted af en stor detailhandler. Og bakkerne fra danske gartnerier, som dyrker deres planter i Kenia, bliver også indsamlet, når de unge planter er blevet omplantet.

I Nederlandene arbejder vi også sammen om at indsamle brugte bakker fra en detailhandler. Modiform indsamler de brugte bakker, hvorefter de internt bliver genvundet og forarbejdet til nye produkter. På denne måde lukkes materialekredsløbet.