Dzielenie się wiedzą pomaga w zrównoważonym rozwoju sektora

Jako producent opakowań z tworzyw sztucznych na potrzeby ogrodnictwa, w ostatnich dziesięcioleciach Modiform zgromadził rozległą wiedzę na temat przetwarzania surowców. Aby wzmocnić łańcuch dostaw i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszego sektora, dzielimy się tą wiedzą z naszymi partnerami. W ten sposób otwieramy dla naszego sektora nowe perspektywy. Tylko działając wspólnie możemy zamknąć obieg materiałów.