Lepsze sortowanie dzięki wykrywalnym szarym doniczkom

Nasze szare doniczki nie zawierają sadzy. Dzięki temu, w przeciwieństwie do czarnych doniczek, są one wykrywalne przez system detekcji podczerwieni Near Infrared (NIR) wykorzystywany w zakładach przetwórstwa odpadów.

Szare doniczki są wykonane z polipropylenu (PP) pochodzącego w 100% z recyklingu. Decydując się na skład bez sadzy i ponowne wykorzystanie surowców, Modiform kładzie pełny nacisk na ponowne wykorzystanie istniejących tworzyw sztucznych i zmniejszenie ilości niepotrzebnych odpadów. W ten sposób szara doniczka przyczynia się do optymalizacji obiegu wykorzystywanych materiałów.

New catalogue: innovative presentation and innovative products